Visjon og kjerneverdier

Visjon:
ET GODT STED Å VÆRE - LEKE OG LÆRE!
Heimly barnehage skal være et godt sted for små og store, og skal gi allsidige erfaringer i læringsprossessen.

Barnehagens kjerneverdier gjenspeiler dette:
Tid – trygghet – glede

TID, TRYGGHET OG GLEDE, er de verdiene (kjerneverdier) vi vil fremheve spesielt i vår barnehage. Alle barna skal føle seg trygge i barnehagen, så de kan utvikle seg på en best mulig måte. For å være trygg, trengs det voksne som har rikelig med tid til det enkelte barn. Det kan være en utfordring i hverdagen med en stor gruppe barn, men i barnehagen har vi god tid; vi har hele dagen! Alle barna skal bli sett hver dag!

Barna trenger voksne som kan bekrefte dem på gleden de har, og voksne som setter fokus på smil og latter (viktig å le med, ikke av, for å skape trygghet!)

Humor gir livsglede og overskudd, og glade barn er trygge barn. Alt henger sammen!