Utvidet kristen formålsparagraf

Barnehagen eies av Heimly bedehus, og har utvidet kristen formålsparagraf.

 I hverdagen er det viktig for oss å la den kristne nestekjærligheten være en naturlig del av barnehagen.

Vi ønsker å gi barna et godt forhold til kristendommen, og at de skal få bli kjent med Jesu liv og virke gjennom sentrale bibelfortellinger. Vi bruker kristne sanger, bordvers og bønn i hverdagen i barnehagen.