Praktiske opplysninger

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen mandag til fredag fra 07.15 til 16.30

FERIE

Vi holder stengt 3 uker om sommeren, ukene 28, 29 og 30.

PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagen har 5 plandager i løpet av året. For 2018/2019 er det

  • mandag 10. september
  • fredag 16. november
  • onsdag 2. januar
  • fredag 1.februar
  • fredag 31. mai

 

SYKDOM

Gi beskjed innen klokken 10.00 om barnet er sykt. Ved smittsomme sykdommer som oppkast og diare, skal barnet være hjemme i 48 timer etter siste oppkast/diaretilfelle

Barnets almenntilstand må vurderes før barnet kommer tilbake til barnehagen etter sykdom, barnet må være frisk nok til å delta i aktivitetene i barnehagen, og til å være ute (vi er ute hver dag)

FORSIKRING

Barnehagen har ulykkesforsikring for barna

FRIDAGER

Gi beskjed til barnehagen innen klokken 10.00 hvis barnet ditt skal ha en fridag